معاونت پرورشی دبیرستان شاهد شهید فهمیده

مطالب مرتبط

پروژه مهر 93

سایت فرهنگی و هنری

http://fh.pt.medu.ir/portal/home.php?school_code=22801304   http://pt.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000293

نمایش ادامه مطلب


پروژه

فایل پروژه مهر 93

نمایش ادامه مطلب


پروژه1

پ روژه1

نمایش ادامه مطلب


پروژه مهر

ستادپروزه مهردبیرستان شاهد شهید فهمیده فعالیت خود راجهت آماده سازی آموزشگاه برای حضور پر شور دانش آموزان از مرداد ماه آغاز نموده است

نمایش ادامه مطلب