معاونت پرورشی دبیرستان شاهد شهید فهمیده

مطالب مرتبط

پروژه مهر مدارس

پروژه

فایل پروژه مهر مدارس

نمایش ادامه مطلب


پروژه1

پ روژه1

نمایش ادامه مطلب


پروژه مهر

ستادپروزه مهردبیرستان شاهد شهید فهمیده فعالیت خود راجهت آماده سازی آموزشگاه برای حضور پر شور دانش آموزان از مرداد ماه آغاز نموده است

نمایش ادامه مطلب