معاونت پرورشی دبیرستان شاهد شهید فهمیده

مطالب مرتبط

سایت های فرهنگی و هنری

سایت فرهنگی و هنری

http://fh.pt.medu.ir/portal/home.php?school_code=22801304   http://pt.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000293 سایت های فرهنگی و هنری

نمایش ادامه مطلب


صدور کارت پیشتازان

نمایش ادامه مطلب


برنامه های مراسم زنگ سپاس معلم

نمایش ادامه مطلب


کسب رتبه اول استانی گروه نمایش دبیرستان شاهد شهید فهمیده را به دانش آموزان هنرمند واولیای محترم آنان و کارگردان ومربی توانمند وانجمن هنری آموزشگاه تبریک می گوئیم

نمایش ادامه مطلب


شرکت در برنامه استقبال

دانش آموزان پیشتاز دبیرستان شاهد شهید فهمیده امروز صبح در مراسم تالار شهید بهشتی ناحیه 3  از مدعوین ومسئواین  شرکت کننده در مراسم اسقبال رسمی نمودند.

نمایش ادامه مطلب


بدون عنوان

dqppd4z5

نمایش ادامه مطلب


اقدام پژوهی

برای دانلود فایل اقدام پژوهی  کلیک کنید

نمایش ادامه مطلب


پروژه

فایل

نمایش ادامه مطلب


پروژه1

پ روژه1

نمایش ادامه مطلب


پروژه مهر

ستادپروزه مهردبیرستان شاهد شهید فهمیده فعالیت خود راجهت آماده سازی آموزشگاه برای حضور پر شور دانش آموزان از مرداد ماه آغاز نموده است

نمایش ادامه مطلب