معاونت پرورشی دبیرستان شاهد شهید فهمیده

مطالب مرتبط

سایت فرهنگی هنری

سایت فرهنگی و هنری

http://fh.pt.medu.ir/portal/home.php?school_code=22801304   http://pt.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000293 سایت فرهنگی هنری

نمایش ادامه مطلب


کسب رتبه اول استانی گروه نمایش دبیرستان شاهد شهید فهمیده را به دانش آموزان هنرمند واولیای محترم آنان و کارگردان ومربی توانمند وانجمن هنری آموزشگاه تبریک می گوئیم

نمایش ادامه مطلب