معاونت پرورشی دبیرستان شاهد شهید فهمیده

مطالب مرتبط

اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی

شرکت در برنامه استقبال

دانش آموزان پیشتاز دبیرستان شاهد شهید فهمیده امروز صبح در مراسم تالار شهید بهشتی ناحیه 3  از مدعوین ومسئواین  شرکت کننده در مراسم اسقبال رسمی نمودند.

نمایش ادامه مطلب


اقدام پژوهی

برای دانلود فایل اقدام پژوهی  کلیک کنید

نمایش ادامه مطلب